ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (อ่าน 82) 08 ธ.ค. 65
ประกาศเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 95) 29 พ.ย. 65
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ (อ่าน 94) 28 พ.ย. 65
นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน (อ่าน 90) 28 พ.ย. 65
ร่วมงานประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำจั้น (อ่าน 106) 28 พ.ย. 65
รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 72) 28 พ.ย. 65
รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA (อ่าน 55) 28 พ.ย. 65
ตรวจเยี่ยมนักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (อ่าน 48) 28 พ.ย. 65
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (อ่าน 48) 28 พ.ย. 65
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ (อ่าน 49) 28 พ.ย. 65
กิจกรรม LKP science day (อ่าน 266) 02 ก.ย. 65
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา (อ่าน 231) 02 ก.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 223) 02 ก.ย. 65
นักกรีฑาหญิงคว้ารางวัลกระโดดสูงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 212) 02 ก.ย. 65
qucik policy (อ่าน 314) 06 ก.ค. 65
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 211) 06 ก.ค. 65
การรับเครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 230) 11 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 242) 29 เม.ย. 65
อีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้จากการทำถ่านอัดแท่งจากไม้ยางพารา ผลงานนักเรียนโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯ (อ่าน 527) 16 ก.พ. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 550) 04 ก.พ. 65
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน (อ่าน 410) 01 ก.พ. 65
ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) (อ่าน 657) 24 ม.ค. 65
สุ่มตรวจ ATK หลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 492) 05 ม.ค. 65
นักกรีฑารางวัลคว้ากระโดดสูง (อ่าน 493) 29 ธ.ค. 64
ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (อ่าน 375) 09 ก.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด (อ่าน 361) 28 ส.ค. 64
การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน วันที่ 1 ก.ย.64 - 10 ต.ค. 64 (อ่าน 325) 25 ส.ค. 64
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน 254) 20 ส.ค. 64
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 243) 30 ก.ค. 64
วารสารฉบับที่ 4 (อ่าน 368) 24 มิ.ย. 64
วารสารฉบับที่ 3 (อ่าน 306) 24 มิ.ย. 64
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (อ่าน 349) 09 มิ.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 455) 24 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 529) 24 มี.ค. 64
ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (อ่าน 488) 10 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 369) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 387) 09 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 307) 09 มี.ค. 64
ตำแหน่งเขตพื้นที่ทำความสะอาดภายในโรงเรียน (อ่าน 765) 29 มิ.ย. 63