ภาพกิจกรรม
ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
วันพฤหัสบดี  ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับผู้ปกครองนักเรียนเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 423 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
846,000 บาท

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,18:30   อ่าน 592 ครั้ง