ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 พ.ค. 64 รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
- ม.1 มอบตัวเวลา 09.00-11.00น.
- ม.4 มอบตัวเวลา 11.00-12.00น.

* แต่งกายด้วยชุดนักเรียนและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุ่มงานวิชาการ